လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဒႆန (မင္းဒီ)

Leave a comment

အခ်စ္ဆိုတာ ဘာလဲဆိုေတာ႔
ငါက “မခင္ႏွင္းဆီ”လို႔ ေျဖလိုက္တယ္
အလြမ္းဆိုတာ ဘာလဲဆိုေတာ႔
ငါက “မခင္ႏွင္းဆီ”လို႔ ေျဖလိုက္တယ္
သူက ေဒါသထြက္ၿပီး ငါ႔ကို
မင္းက အဲဒီ “မခင္ႏွင္းဆီ”ဆိုတဲ႔ နာမည္ေလးတစ္လံုးကလြဲၿပီး
ဘာမွ မေျပာတတ္တဲ႔ “အ,အ” တဲ႔
ၿပီးေတာ႔ “ဒီလိုဆို မင္း လူ႔ဘဝကုိ
ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ လူ႕ဘဝဆိုတာ ဘာလဲ
မင္းသိရဲ႕လား” တဲ႔
ငါက “မခင္ႏွင္းဆီ”လို႔ ေျဖလိုက္တယ္။
.

Source:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s