လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဆဒၵန္သံခိပ္ (ခို င္ မ်ိဳ း)

Leave a comment

ဆဒၵန္သံခိပ္ (ခိုင္မ်ိဳး)

ေမတၱာတရားဆိုတာ
အျမင့္ဆံုး လႊင့္တင္ထားတဲ့
သူ႕ရဲ႕ တံခြန္ပဲ ။

အစြယ္လိုသူ
သုဘဒၵါေရ …

သင္ေစေသာ အညိႈးႏွင့္ ေသျခင္းကို
နာက်င္ေသာ ေ၀ဒနာျဖင့္ ရရွိခဲ့ျပီ ။

၀ဋ္၏မ်ိဳးေစ့တို႔အား
ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ေစအံ့ ။

သံသရာမွာ
မင္းဆဒၵန္ဟာ
ဒဏ္ရာကို ပညာနဲ႔ သိမ္းခဲ့တယ္ ။

.

(မေဟသီ – ဇြန္၊ ၂၀၁၁)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s