လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

John Ashbery

အက္ရွ္ဘရီ အင္တာဗ်ဴး – ကဗ်ာဆိုတာ ဘာ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း (ေဇယ်ာလင္း) - Cover Art

DK – ခင္ဗ်ားရဲ့ ကဗ်ာထဲမွာ ေမးခြန္းနဲ့ အဆံုးသတ္ထားတယ္။ အဲသလို ေမးခြန္းနဲ့ အဆံုးသတ္ပံုမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခားမေရမရာ၊ မေသမခ်ာမႈကို ျပတဲ့ပံုမ်ိဳးနဲ႔ အဆံုးသတ္ဟာ ကဗ်ာအတြက္ ဘာအက်ိဳးထူးသလဲ

JA – အဲဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူူးဗ်။ အဲသလို အဆံုးသတ္ရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ ၾကိဳတင္ၾကံစည္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ကဗ်ာာတစ္ပုဒ္ စေရးရင္ ဘယ္လိုအဆံုးသတ္မယ္ ဆိုတာကိုလည္း ေရးေနတုန္းမွာ မေျပာႏိုင္ဘူးဗ်။ ဒါေပမယ့္ ေမးခြန္းနဲ႕ အဆံုးသတ္လိုက္တယ္ဆိုေတာ့ ဘာကိုဆိုလိုတယ္ဆိုတာ လက္ဆုတ္လက္ကိုင္ မရတာမ်ိဳး၊ ‘အေတြ႔အၾကံဳ’ တစ္ခုခု အေနနဲ႔ ကဗ်ာကို တံခါးပိတ္‘ခ်ိတ္’လုပ္သလိုမ်ိဳး မျဖစ္သြားတာကေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ အဲသလိုမ်ိဳးေတြပဲ ကၽြန္ေတာ္ မ်ားမ်ားေရးျဖစ္လား မသိပါဘူး။ တစ္ခါတုန္းက ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ (၁၉)ရာစု ဂ်ာမန္ကဗ်ာဆရာ ဟို(လ္)ဒါလင္ရဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို comma နဲ ဆံုးထားတာ ေတြ႕ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်လြန္းလို႔ အဲဒီပိတ္နည္းကို ခိုးလိုက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။

Interview: Daniel Kane with John Ashbery.

(ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း – ေဇယ်ာလင္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၇။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s