လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Wislawa Szymborska

ကဗ်ာေရးသူမ်ားအတြက္ ဆင္မ္ေဘာ္စ္ကာရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ကဗ်ာေရးသူမ်ားအတြက္ ဆင္ေဘာက္စကာရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ (ေဇယ်ာလင္း)

(ကဗ်ာ ဘဝ ရွာေတာ္ပံု – ေဇယ်ာလင္း။ ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၉။ ႏွစ္ကာလမ်ား။)
Image: Cultural Weekly.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s