လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ညစာစားပြဲ (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

The Dinner Party (Judy Chicago)

The Dinner Party (Judy Chicago)

ငါ့ေရွ႕က စားပြဲမွာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို အစီအရီ ခင္းက်င္းထားသည္။ ငါမစားေသာက္။ ငါဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေနသည္ကို လူေတြသိမည္စိုးေသာေၾကာင့္ ငါမစားေသာက္။ စထေရာ္ဘယ္ရီသီးမ်ားက ရဲမွည့္ေနသည္။ ငါမစားေသာက္ခဲ့ေသာ အျခားသစ္သီးမ်ား။ ငါတို႔ေလးေယာက္စာ ႏြားႏို႔မ်ားကို ေန႔စဥ္ သူေသာက္ပစ္ခဲ့သည္။ ငါတို႔ေလးေယာက္စာ အသားတုံးမ်ားကို ေန႔စဥ္ သူစားပစ္ခဲ့သည္။ငါတုိ႔ေလးေယာက္စာ မက္မုံသီးမ်ားကို ေန႔စဥ္ သူစားပစ္ခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္တိတိၾကာေသာအခါ ငါတို႔သည္ ပိန္လွီအိုမင္းခဲ့ၾကၿပီ။ သူကေတာ့ ႏုပ်ဳိသန္စြမ္းလ်က္။ သူ၏ရယ္ေမာသံကို ကၽြန္းေပၚရွိ မီးျပတိုက္ထက္မွာပင္ ၾကားၾကရသည္။ ေသာင္ျပင္တစ္ေလွ်ာက္မွာ နက္႐ႈိင္းစြာ နစ္၀င္ေနေသာ သူ႔ေျခရာမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ငါ့ေရွ႕က စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ငါမစား။ ငါဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနသည္ကို လူေတြသိလုိ႔မျဖစ္။ ငါတို႔၏နံေဘးတြင္ စီးဆင္းေနေသာပင္လယ္ႀကီးသည္ ငါတုိ႔အတြက္ မေသေဆးျဖစ္သည္။ သူသည္ေက်ာက္တုံးမ်ားကို တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ေန႔စဥ္ေရႊ႕၏။ ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ား။ ပို၍ႀကီးမားေသာေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ား။ သူ႔ရယ္သံသည္ ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ားေပၚမွ ျဖတ္သန္းကာ ဟင္းလင္းျပင္ထဲသို႔ ေရာက္သြားသည္။ တူရိယာမ်ားကို တီးမႈတ္ရန္ အခ်က္ျပလိုက္သည္။ တူရိယာမ်ား၏ျမည္သံကို ငါၾကားရသည္။ ေၾကးကရားထဲမွ ႏို႔ကို ဖန္ခြက္ထဲေလာင္းထည့္သံ ငါၾကားရ၏။ ငါေရွ႕ကစားပြဲမွာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို အစီအရီ ခင္းက်င္းထားသည္။ ငါမစားေသာက္။

(ကဗ်ာဆရာ၀ံပုေလြ – ေနမ်ိဳး၊ လင္းသစ္ေရာင္စဥ္၊ ၂၀၀၈)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s