လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ခ်စ္သူ (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

တို႔အိမ္ေခါင္မိုးေတြေပၚ
ေဆးေရာင္စံုေတာင္တန္းမ်ား
လွည့္စားေနတဲ့ညေန…။

ေရလို႔ငါမွားခဲ့တဲမီး
သေကၤတေတြနဲ႔ကမၻာ
အရာရာစိတ္ေလွ်ာ့ဖို႔ၿ႔ပဳၿပင္ရ..။

သိခဲ့ပါၿပီေလ
ရက္စက္ၿခင္းမွာေခါင္းထိုးယူတဲ့
ငါ့ေဘာလံုးဟာစြန္႔စားၿခင္းမၾကီးမား
ငါ့မေနႏိုင္မႈတစ္ခုသာ…။

Src: ကၽြန္မခ်စ္ေသာကဗ်ာမ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s