လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သံနဲ႔လုပ္ထားလ်က္ ေ၀က်လာေသာ ဂဃဏန (လူဆန္း)

Leave a comment

ဆူဆိုဒ္လုပ္ေနတာမဟုတ္။ မဟုတ္။ လံုး၀မဟုတ္
လံုး၀ (လံုးလံုး၀၀) မဟုတ္။
အရက္ေသာက္ေနတာပါ။ အရက္ေသာက္ ေနတာ
အရက္ကိုေသာက္ေနတာ။ အရက္ကို ဒီလို
ေသာက္ေနတာ ဒီလို
ရင္ဘတ္ျမည္ဟီး စည္ၾကီးတီး ဒီလို
တရစ္ၿပီးေတာ့
တရစ္စိန္တစ္ရစ္ ျမတစ္ရစ္ သိၾကားတစ္ရစ္
နတ္တရစ္ ရဟန္းရွင္တရစ္
လူျပည္သူအမ်ားတရစ္ ေဗာဓိေညာင္တစ္ရစ္
လက္စ္ဇပ္ကားတရစ္
ရုပ္လံုးေပၚ။ ခရစ္စတယ္ေဘာစခ ရင္ထဲမွာ ေပၚ
ေဖာ- အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေသြးထြက္ျခင္း
ေဖာေဖာ- ေျခဖ၀ါးမို႕မို႕ေမာက္ေမာက္
ပင့္ကူလက္တံေတြလႈပ္ခတ္
‘ေရွာ’ဘိုင့္ဘိုင္။ ႏွစ္ရက္သံုးရက္ေလာက္က်န္ရစ္သူေတြ
တစ္ပတ္ တစ္လ လြမ္းဖို႔ေမာပန္းသြားၿပီ။
(မည္သူတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ အထိအခိုက္မရွိ
မတ္သေနာအျပည့္တင္ေဆာင္လာေသာ ဟူးမင္းန္ဗိုက္ဗံုးၾကီး
ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစုအေငြ႔ပ်ံ
ကားေတြစီ အျမန္သုတ္ေခ်တင္ၾကေလၿပီ။)
ေရွ႕မွာ ေနာင္မွာ အရင္ကတည္းက
အတိအက်၊ ဟုတ္ရဲ့လားကြ သံေ၀ဂ

(ေရးသူလူဆန္း – လူဆန္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – Collector’s Item ၊ ေအာက္တိုဘာ – ၂၀၀၈)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s