လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

လူတစ္ေယာက္ရဲ့ စြန္႔စားခန္း (မိုးေ၀း)

Leave a comment

သူပဲအၾကမ္း သူပဲအေခ်ာ (မိုးေ၀း)
လူတစ္ေယာက္ရဲ့ စြန္႔စားခန္း (မိုးေ၀း)
(သူပဲအၾကမ္း သူပဲအေခ်ာ – မိုးေ၀း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၉)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s