လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဗ်ာဆရာနွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း (စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a comment

၆-၃-၂၀၀၂ ခ်ယ္ရီမဂၢဇင္း၊
၃-၅-၂၀၀၄ Beauty မဂၢဇင္း


ဘယ္လုိခံစားရမွ ကဗ်ာေရးတယ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး
ေရးခ်င္ရင္ ေရးလုိက္တာပဲ
ေရးၿပီးမွ မႀကိဳက္ရင္ ၿဖဲပစ္လုိက္တယ္
ဖဲခ်ပ္ေပၚက အပြင့္ေတြ
ေရာက္ရွိလာမယ့္ ႏွစ္ကာလ အေရးအသားေတြနဲ႕
လင္းပြင့္မႈတစ္ခု အရသာတစ္ခုပါပဲ
တစ္ခုခုကုိ လုပ္ေနရတာပါပဲ
တစ္ခုအဆင္မေျပရင္ ေနာက္တစ္ခု
၁၉၉၂ မွာ ခ်ေရးမိတယ္
ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွာ
တစ္ခုခုကုိ အၿမဲေျပာေနေတာ့တာပဲ
ေမလဆန္း ျဖန္႕ခ်ီဖုိ႕ ေျပးလႊားေနတယ္
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စိတၱဇေတြေပါ့
မွန္တုန္းပဲ
ပုိ႕လုိ႕ေတာင္ မွန္သြားေသးတယ္
စာေရးစာဖတ္ ကဗ်ာေရး ကဗ်ာဖတ္ေတြထဲမွာ
တစ္ခုခုကုိ
တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ
ကၽြန္ေတာ္က ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့မရွိေတာ့
ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ လွဲခ်တယ္
ထိရင္ ေပါက္ၿပဲတယ္၊
ေပါက္ၿပဲတဲ့ေနရက ေသြးေတြ ပန္းထြက္တယ္
သူတစ္ပါးကုိ စဥ္းစားၿပီးတဲ့အခါ
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အလုိလုိက္ဖုိ႕
ကၽြန္ေတာ္ အၿမဲႀကိဳးစားတယ္
ကၽြန္ေတာ့္ အႏုပညာၿပီးရင္
ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမဘက္မွာ အၿမဲအားစုိက္ထားပါတယ္
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခု မျဖစ္သင့္ပါဘူး
ဘ၀တစ္ခုပဲ ျဖစ္သင့္တယ္
ကၽြန္ေတာ္လည္း မေျပာင္းလဲတဲ့ေသြးနဲ႕
အခ်စ္မေလ်ာ့ဖုိ႕ ေန႕စဥ္ႀကိဳးစားေနရသူ။     ။

၆-၃-၂၀၀၅

(ၾကယ္ကမၻာေရာင္း၀ယ္ေရး – စုိင္း၀င္းျမင့္။ ၂၀၀၄/၇-၃-၂၀၀၅)

Mirrored: Anonymousez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s