လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အက္ရွ္ဘရီရဲ့ သိုသိုသိ္ပ္သိပ္မရွိခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ား (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း (ေဇယ်ာလင္း) - Cover Art
(ႏွစ္ကာလမ်ား – Collector’s Item)

အက္ရွ္ဘရီကို ကတိမတည္တဲ့ ကဗ်ာဆရာလို႔ ေျပာၾကတာ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လို ကတိမတည္ဘူးလဲဆိုေတာ့ သူ႕ကဗ်ာေတြကို စဖတ္လိုက္ရင္ ေခါင္းစဥ္ကအစ အဓိပၸာယ္တစ္ခုခုဆီ ဦးတည္သြားေတာ့မလို၊ အဓိပၸာယ္တစ္ခုခု ေပးေတာ့မလိုကတိမ်ိဳးနဲ႔ စထားေပမယ့္ ဖတ္ရင္းဖတ္ရင္း အဓိပၸာယ္ တစ္ခုခုဟာ ေပၚလြင္မလာပဲ ေနာက္ဆံုး ကဗ်ာၿပီးဆံုးသြားတဲ့အထိ စာဖတ္သူမွာ ျပည့္စံုတဲ့ အဓိပၸာယ္ တစ္ခုခု လက္ထဲက ေခ်ာ္ထြက္သြားသလိုမ်ိဳး ခံစားၾကရလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အက္ရွ္ဘရီရဲ့ ကဗ်ာေတြဟာ အဓိပၸာယ္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားၾကသလိုမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဗ်ာထဲက ပါဒေတြ၊ ၀ါက်ေတြ၊ စာပိုဒ္ေတြဟာ အစီအစဥ္မရွိတဲ့၊ ပရမ္းပတာ ေလွ်ာက္ေရးထားတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအစီအစဥ္တက် ေရးဖြဲ႔ပံုဟာ အဓိပၸာယ္ဆိုတာကို အေပၚယံပဲ တို႔ထိသြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ …(ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း – ေဇယ်ာလင္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၇။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s