လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

နာမ္စားေတြနဲ႔ အက္ရွ္ဘရီ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း (ေဇယ်ာလင္း) - Cover Art
(ႏွစ္ကာလမ်ား – Collector’s Item)

Shadow Train ကဗ်ာစာအုပ္ထဲက Paradoxes and Oxymorons ကဗ်ာထဲမွာ ေရးထားတာက ကဗ်ာဟာ ၀မ္းနည္းေနတယ္တဲ့။ ကဗ်ာဟာ သင့္ရဲ့ပိုင္ဆိုင္မႈကို ခံခ်င္ေပမယ့္ ပိုင္ဆိုင္ခံရခြင့္ မရရွာဘူး။ ကဗ်ာက သင့္ကို လြမ္းသလို သင္ကလည္း ကဗ်ာကို လြမ္းတယ္။ ကဗ်ာဟာ သင္နဲ႔ လြဲသြားသလို သင္ကလည္း ကဗ်ာနဲ႔ လြဲသြားတယ္။ ကဗ်ာနဲ႔ သင္ဟာ အခ်င္းခ်င္း လြမ္းေနၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္းလည္း လြဲသြားၾကတယ္။ ၾကည့္ပါေလ။ ကဗ်ာဟာ အရိုးရွင္းဆံုးအဆင့္မွာ သင့္ကို စကားေျပာေနပံု။

အရိုးရွင္းဆံုးအဆင့္ဆိုတာ ဘာလဲ။ အရိုးရွင္းဆံုးအဆင့္ဆိုတာ …


(ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း – ေဇယ်ာလင္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၇။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s