လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

လူၾကိဳက္နည္းတဲ့ေကာင္ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

Leave a comment

လူၾကိဳက္နည္းတဲ့ေကာင္ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

ေစ်းထဲမွာ ကိုယ္ထည္ျပည့္ျပည့္ အရသာရွိရွိ
ေရခ်ိဳငါးသေလာက္ႀကီးက ၁၈က်ပ္တဲ့ ။
နာမည္လည္းဖ်င္း အဆီအသားလည္းဖ်င္းတဲ့
ငဖ်င္းက ၂၈က်ပ္ ေစ်းတဲ့ ။
ဒါနဲ႔ ဆိုင္ရွင္ကို ေမးၾကည့္မိတယ္ ။
ဘာျဖစ္လို႔မ်ား အရသာလည္းရွိ ကိုယ္ထည္လည္းျပည့္တဲ့
ေရခ်ိဳငါးသေလာက္က ေစ်းနည္းေနရတာလဲလို႔ ။
လူႀကိဳက္နည္းလို႔တဲ့ ။
ငါးဖ်င္းကေတာ့ လူႀကိဳက္မ်ားလို႔ ေစ်းႀကီးတယ္တဲ့ ။
ဟုတ္ကဲ့ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ဟာ
လူႀကိဳက္နည္းတဲ့ေကာင္။PDFလူၾကိဳက္နည္းတဲ့ေကာင္ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္) PDF – (49.5 KB) 

Source: Myanmar eBooks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s