လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘယ္သြားေနလဲ ေမာင္ေရခဲ ကမၻာၾကီးထဲကို ဓားနဲ႔ဆို (ခရမ္းျပာထက္လူ)

Leave a comment


Artist: Min Thurein

စစ္ဆိုတာ
ကမၻာေျမေပါ့ပါးလာေအာင္ စစ္ထုတ္လိုက္တဲ့ေရစစ္လား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ
ေသျခင္းမွာ လူေတြၿငိမ္းခ်မ္း
ဒုကၡေတြ သိမ္းသြားတာကို ဆိုလိုသလား။
ေသနတ္သံတစ္ခ်က္မွာ ေသြးတစ္စက္ဆင္းလာ
အစဥ္အဆက္ ဒါဆို
ႏွင္းဆီေတြ ရဲေနတာ ေသြးေသာက္ထားလို႔ေပါ့
ညေနညေန ေနလံုးၾကီးနီရဲေနတာ
ေသနတ္မွန္ထားလို႔ေပါ့
ေသခ်ာၿပီ ငါတို႔ႏွလံုးသားမ်ားနီရဲေနတာ
ေသခ်ာၿပီ ငါတို႔သံသယဟာ ၿမဲခဲ့ၿပီ
ၾကည့္ေလ  … ေရႊဒဂၤါးျပားေလး
တစ္ဖပ္မွာ ပန္းဥယ်ာဥ္
တစ္ဖက္မွာ ေခါင္းျပတ္
ေနာက္ထပ္ခုတ္ဖဲ့ထားတဲ့ လရဲ့မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ
ေသြးလန္႔ေနတဲ့ အဘိုးအိုနဲ႔ယုန္တစ္ေကာင္
ေဟ့  …  လူေတြ
ကိုယ့္ဒဏ္ရာ ကိုယ္ေမ့
ေကာ္ဖီဆိုင္ထိုင္ ဂ်ာနယ္ေလးတစ္ေစာင္ဖတ္လို႔
စီးကရက္ေလးဖြာ ၿဂိဳလ္တုသတင္းေတြေစာင့္ၾကည့္လို႔
အိုးနဲ႔အိမ္နဲ႔
ကမၻာအႏွံ႕အျပား
ခင္ဗ်ားတို႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ေတြကို အရသာခံေနလို႔။     ။

(နံရံမွာ ငါေရးထြင္း – ခရမ္းျပာထက္လူ။ ေက်ာ္ေမႊး – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s