လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘိုဟီးမီးယန္းမ်ား၏ပံုတူ (မင္းသူရိန္)

2 Comments

ထူးအိမ္သင္ (လင္းသဏ္ညီ)“ဘိုဟီးမီးယန္းဆိုတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကပါတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနလိုတဲ့စိတ္ ရွိသူေတြေပါ့။ သူတို႔ သြားခ်င္တဲ့ဆီ သြားမယ္။ လာခ်င္တဲ့ဆီ လာမယ္။ စိတ္ထဲရွိတာ လုပ္ၾကမယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ အသံုးမက်တဲ့ အေလအလြင့္ေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလို ဘိုဟီးမီးယန္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ျဖတ္သန္းရတဲ့ အကန္႔ေလးတစ္ခုကို ေျပာတာပါ။ – မင္းသူရိန္

ထူးအိမ္သင္ (မင္းသူရိန္) (မင္းသူရိန္) ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ (မင္းသူရိန္)
ခင္၀မ္း (မင္းသူရိန္) Storm Free Area (မင္းသူရိန္) ဗဂ်ီေအာင္စိုး (မင္းသူရိန္)
ကဗ်ာ-၁ (မင္းသူရိန္) ကဗ်ာ-၂ (မင္းသူရိန္) ကဗ်ာ-၃ (မင္းသူရိန္)
ကဗ်ာ-၄ (မင္းသူရိန္) ကဗ်ာ-၅ (မင္းသူရိန္) ကဗ်ာ-၆ (မင္းသူရိန္)
မင္းသူရိန္ မင္းသူရိန္ မင္းသူရိန္
Bohemian Life Solo Expression (Min Thu Rein @ Lynn Than Nyi) Bohemian Life Solo Expression (Min Thu Rein @ Lynn Than Nyi) Bohemian Life Solo Expression (Min Thu Rein @ Lynn Than Nyi)

2 thoughts on “ဘိုဟီးမီးယန္းမ်ား၏ပံုတူ (မင္းသူရိန္)

  1. ပုံေတြကို ဖတ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ၾကားရ ၊ ျမင္ရ ၊ ရင္းနီွးေနသလိုပဲ …
    သူတို႔ ဟာ ကဗ်ာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္တီးခဲ့ေသာ ကဗ်ာဆရာေတြပါ …
    ၿငိမ္းစိုးဦး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s