လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

စိတၱႏုပႆနာ (စည္သူၿငိမ္း)

Leave a comment

စိတၱႏုပႆနာ (စည္သူၿငိမ္း)
စိတ္ က စိတ္ကို ဓါးနဲ႔မႊန္းတယ္
စိတ္ က စိတ္ကုိ ေစာင္ၾကိဳးၫွင္းတယ္
စိတ္ က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းလို ထြက္လာၿပီး
စိတ္ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားလို ေစ့စပ္တယ္
စိတ္ က ဒြါရကိုးေပါက္နဲ႔တင္ မေလာက္လို႔ ထြက္ေပါက္အသစ္ရွာတယ္
စိတ္ က ဘယ္မွမထြက္ပဲ စိတ္ထဲ လွည့္ေမႊေနတယ္
စိတ္ က ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ့ ေကာက္ေၾကာင္းအတိုင္းသြားၿပီး
စိတ္ က အနိစၥမွတ္ျပန္တယ္
စိတ္ က အကုန္ရလိုေၾကာင္း ေတာင္းတဲ့အခါ
စိတ္ က အလိုမဝေၾကာင္း ျပန္ရတယ္
ေဒါသမ်က္မွန္ တစ္လက္ရတယ္
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားတစ္စက္စက္ရတယ္
ငါသာမွန္ေၾကာင္း ေတာင္ေဝွးတစ္ေခ်ာင္းရတယ္
စိတ္က စိတ္ကို ေက်ာင္းလို႔မရေသးသမွ်မွာ
ဒုကၡတရားက ရတနာတစ္ပါးလို ေနသားတက်ျဖစ္လို႔ေပါ့။     ။

(မေဟသီ – ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၇)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s