လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပြဲေတာ္ေ၀းေ၀း (ဇာလာ)

2 Comments

ပြဲေတာ္ေ၀းေ၀း (ဇာလာ)

(ျမွားနတ္ေမာင္ – ေအာက္တိုဘာ၊ ၁၉၉၇)

2 thoughts on “ပြဲေတာ္ေ၀းေ၀း (ဇာလာ)

  1. ဒီကဗ်ာကုိ စဖတ္စဥ္က ႏွစ္သက္ပီး မွတ္စုထဲ ကူးယူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္
    အခု ျပန္ေတြ႕႕႕ေတာ့ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြကုိ ျပန္ျဖတ္သန္းၾကည့္ရသလုိပါပဲ
    ေက်းဇူးတင္ပါတယ္…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s