လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

နာက်င္မႈထုထည္အေျပာင္းအလဲ (၀ီရထက္ေနာင္)

Leave a comment

အရိပ္က ပူေလာင္ေနက် ပံုသ႑ာန္အတိုင္း အလ်ားလိုက္ ေဒါင္လိုက္က်ိဳက္က်ိုဳက္ဆူ
အသြားႏွစ္ဖက္ ပါရွိတယ္၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ အဆိပ္သုတ္လိမ္းျပီးသား ပါရွိတယ္၊
အဲဒီဓားနဲ႔ခြဲတဲ့ သစ္သီးႏွစ္ျခမ္းကို ကဗ်ာဆရာႏွစ္ေယာက္ စားသံုးတယ္ လမ္းမေပၚမွာပဲ၊
မ်ိဳးစိတ္ဗီဇ အေျပာင္းအလဲရွိတယ္။
နာက်င္မႈရွိတဲ့ဆီ ေမွာင္ပိန္းက်ဥ္းေျမာင္းလမ္းကေလးအတိုင္း ေလွ်ာက္သြားခ်င္တာလည္း
အတၱၾကီးၾကီး၊ ႏုနယ္စိမ္းလန္းမႈေသးေသး၊ သက္လံုမဖြံျဖိဳးမႈထြားထြား
ျပည္လမ္းေပၚက ငါမွတ္ထားတဲ့ေရြးပင္ေအာက္က အုတ္ခံုမွာ
‘လမ္းေပ်ာက္တဲ့သား’သီခ်င္းကို ေနာက္တစ္ေခါက္ ဆိုျပီး ရွက္ျပီး
မ်က္ရည္က်ခ်င္ေသးတယ္။
စကားလံုးအေရျပားေရာဂါ ေဖာက္ေဖာက္လာခ်င္ေသးတယ္။
ငါ့အာရုံေၾကာအားနည္းတဲ့ေရာဂါကို ေႏြးေထြးလံုျခံဳတဲ့
လူသားဆန္ဆန္ ေထာက္ကန္ေႏြးေထြးမႈနဲ႔ တစ္ေန႔ေတာ့ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုခ်င္သခ်င္ေသးတယ္။
အခုငါ့ကဗ်ာက မ်က္ရည္ခံမွဲ႔နဲ႔ ေမြးဖြားသန္႔စင္လာတယ္။
ကားလမ္းမေပၚေျပးတက္သြားတယ္။
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေျပးလာတယ္။
တစ္ခုခု ျဖတ္ၾကိတ္ခံရတယ္လို႔ငါထင္တယ္ အဲဒီေနာက္…
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ငါတင္းတယ္။
ျဖစ္တည္မႈေရာ အႏွစ္သာရေရာကို ငါမုန္းျပီး
အခုငါစိတ္ဓာတ္က်၊ အရည္လို လဲျပိဳေနတယ္။

More ၀ီရထက္ေနာင္ @ျမတ္ေ၀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s