လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေၾကြတဲ့ပန္းသီးနဲ႔ ငါနဲ႔ ကမၻာနဲ႔ (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

လူ႔ဘ၀ႀကီးကို လာပါတယ္
အာလာဒင္ မီးခြက္မပါ
ညႊန္ရာေရျဖစ္တဲ့ လက္ၫွိဳးမပါ
ထိတိုင္းေရႊျဖစ္တဲ့ လက္လည္းမပါ
ေတြ႕တိုင္းျပႆနာျဖစ္တဲ့ ဦးေခါင္းေတာ့ပါတယ္။

သိပံၸပညာမွာ
ပန္းသီးေၾကြရံုနဲ႔
ဆြဲငင္အားကိုေတြ႕ခဲ့တာ
ငါက
ကမၻာႀကီး ရစရာမရွိေတာ့တာ
ဘာေတြေၾကြလို႔ေတြ႔တာလဲ။

(Idea Magazine – ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၀၇)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s