လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေတး (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

ေပ်ာ္ဘူးဆုိတာကို ေတးဆုိၿပီ
ဟုတ္ပါ့မလား
မေပ်ာ္မွေတာ့ ေတးဆုိပါ့မလား
မေပ်ာ္ဘူးဆိုတာကို ေတးဆုိၿပီ
မေပ်ာ္ဘူးဆိုတာကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးကို ေတးဆုိၿပီ
ေရာက္ေအာင္ေလွာ္ရမွာမုိ႕။

(Idea Magazine – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၉)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s