လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပြဲေတာ္ (တာရာမင္းေ၀)

Leave a comment

ပြဲေတာ္မွာ ငါရွဴံးခဲ့တယ္။
ငါကမွ ဖြတ္ထားတဲ့
လမင္းကုိထုတ္မၿပခဲ့တာ
ေလွကုိမေလွာ္ဘူး။

ေရကုိေလွာ္မယ္။
စံပယ္ေတြအိပ္တန္း၀င္တဲ့တန္းမွာ
ငါကုိယ္ငါ မီးထုတ္တခုလုိ
ထြန္းညွိရဦးမယ္။   ။

(ေစာင္းၾကိဳးျပတ္ရြာ / မြန္းတည့္အလြန္ ၄နာရီ – တာရာမင္းေ၀)

Related Link

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s