လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေဆာင္း (စိုင္း၀င္းျမင့္)

1 Comment

ေဆာင္း (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)

One thought on “ေဆာင္း (စိုင္း၀င္းျမင့္)

  1. ကြ်န္ေတာ္ အၾကိဳက္ဆံုး ကဗ်ာဆရာ တစ္ေယာက္ပါပဲ…။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s