လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘယ္ဘက္လက္နဲ႔ ေရးတဲ့ကဗ်ာ (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ဒီညကို နံနက္ခင္းျဖစ္ေအာင္ ငါျပဳလုပ္မယ္
နည္းနည္းေစာင့္ပါ
ဒီသစ္ေစ့ကို သစ္ေတာႀကီးျဖစ္ေအာင္ ငါျပဳလုပ္မယ္
နည္းနည္းေစာင့္ပါ
ဒီေသြးစက္ကို ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေအာင္ ငါျပဳလုပ္မယ္
နည္းနည္းေစာင့္ပါ
ဘယ္လိုလဲ
ေစာင့္ရတာမ်ားလို႔ ပ်င္းသြားၿပီလား
အဲဒီပ်င္းရိမႈကို ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းျဖစ္ေအာင္
ငါကဗ်ာေရးမယ္ နည္းနည္းေစာင့္ပါ။     ။

(ခ်ယ္ရီ – ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၃)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s