လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

Leave a comment

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

(ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု – ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။ မံုေရြး – ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၂။)

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္) - ဒုတိယအၾကိမ္

▀■ Related Links

ကဗ်ာဆရာနဲ႔ ပင္လယ္ဓားျပ
ျပည္
ကိုယ္လက္သန္႔စင္ထားတဲ့ေန႔
ျဖစ္ခဲ့တယ္
ခ်စ္လွစြာေသာ ေလာကဓံတရား
ဟိုတယ္
၀တ္မႈန္ကူးၾက
လက္တစ္ဖက္တည္း ပညာရွိေနတ့ဲ ညေနခင္း
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕က ၀ွက္ထားတဲ့ ဖဲခ်ပ္မ်ား
အတြင္းသံ
အခ်စ္အေၾကာင္းေျပာတဲ့ည
ငါ့လွ်ာေပၚက ဆာေတးရီးယန္းျမက္ခင္း
ေဆးစစ္ခံတဲ့ည
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းထမင္းသိုးမ်ား
မစဥ္းစားျခင္းေသတၱာ
ပင္မွည့္ေတး
ေလးသည္ေတာ္ ၀ီလ်ံတဲလ္၏ ျမွားခ်က္မ်ား
မစၥတာဒဗလ်ဴကလက္၏ မွတ္တမ္းအရ
ၾကယ္ျပာေလးနဲ႔ ထမင္းစားၿပီးတဲ့ေနာက္
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု
ႏွလံုးသားထဲကို ေရမသြန္ပါနဲ႔
နတ္တို႔ခိုး၀ွက္ျခင္းခံရတဲ့ကဗ်ာ
အိမ္ေငးသူ

PDFေမာင္ေခ်ာႏြယ္ အတု (6.14 MB)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.