လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အိမ္လည္ထြက္တဲ့ေန႔ (တာရာမင္းေ၀)

Leave a comment

▀▪ နတ္သမီးပံုျပင္ေလး ေျပာျပပါ
ဘာပဲေျပာေျပာ ၾကားခ်င္လို႔ပါ  …
▀▪ နတ္သမီးပံုျပင္ေလး ေျပာျပပါ
ဘာပဲေျပာေျပာ ျမင္ခ်င္လို႔ပါ  …
▀▪ နတ္သမီးပံုျပင္ေလး ေျပာျပပါ
ဘာမွမရွိဘူးဆိုေပမယ့္  … တစ္ခုခုမ်ား ရွိမလားလို႔ပါ။     ။

Mirrored: MyanmarPoem @Multiply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s