လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဆက္ထံုး (တာရာမင္းေ၀)

Leave a comment

“အေ၀းၾကီး ေ၀းရေစမယ္” တဲ့
ပင္လယ္က
သူ႔တစ္ကိုယ္လံုးကို ဖြင့္ၿပီးေျပးတယ္။

မီးျပတိုက္က
ကဆုန္ေပါက္ၿပီး ေျပးမလိုက္ပါဘူး။

သူ႔ရဲ့အလင္းလဲ႔မႈန္နဲ႔
ပင္လယ္သားေပါက္ကေလးရဲ့ ဖြင့္ပြဲကို
… …  ျပည့္စံုေစလိုက္တယ္။    ။

(မေဟသီ – ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၀၀)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s