လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ညလံုးေပါက္ကေဖး (သူရနီ)

Leave a comment

ရင္ဘတ္ၾကယ္သီး
ျပဳတ္ထြက္သြားေအာင္ေၿပာလုိ႔
မစၥတာကုိလက္ထပ္ခဲ႕
ညစ္ေပေနတဲ႔ ဘြတ္ဖိနပ္အေၾကာင္းေၿပာၿပီး
မစၥစ္ကုိ လမ္းခြဲခဲ႔
ဘုရားေက်ာင္းနဲ႔ မလုံေလာက္လုိ႔
ညလုံးေပါက္ကေဖးေတြ
ဖြင္႔ခဲ႔ရတယ္…..။

Night Cafe

In his proposal with
a breast-button detached off,
she got married a Mr.
Fussing about these dirty boots,
he divorced the Mrs.
Churches are there not that enough;
night cafes have been run.

Translated by ; T.S

Mirrored: အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲေသာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s