လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အခ်စ္သီခ်င္း (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခ်က္ထက္ပုိတဲ့
ပီသဖုိ႕ ႀကိဳးစားတဲ့ ႀကံ့ႀကံ့ခုိင္ ေယာက်္ားမ်ား
အထားအသုိအရ သူဟာ အေရးပါ
ဒါေပမဲ့ ပ်ာယာခတ္ေစဖုိ႕မွ်
လိုအပ္တာပဲ။

တႏုံ႔ႏု႔ံ နိမ့္က်မႈမွာ
လက္ကုိင္ပ၀ါနဲ႕ ေခၽြးသုတ္ၾက။

အိမ္ကမိန္းမကုိလည္း
အမွန္အတုိင္း ေျပာျပ႐ုံသာ။

ငါတုိ႕ေပါင္းသင္း ေနထုိင္ရတဲ့ ၾကမ္းျပင္မ်ားဟာ
သူရသတၱိႀကီးမားေပစြ။

ငါတုိ႕၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
ငါတုိ႕၏ ေခါင္းတြဲမ်ား
ငါတုိ႕၏ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား
ငါတုိ႕၏ မွားလွ်င္ျပင္လုိ႕ရေသာ စကားမ်ား။

ေန႕တစ္ေန႕ဟာ အေသအခ်ာ အဓိပၸာယ္႐ွိခဲ့ပါတယ္
ေလတညင္းညင္းတုိးျဖတ္
ေၾသာ္၊ အုိက္စပ္စပ္ တနလၤာေန႕ေပါ့။

လင္းႏုိ႕ရဲ႕ ပ်ံသန္းမႈလုိ
ေဟာဒီေနရာမွာ
ငါ့နမူနာယူၾကဘိ။ ။

(ရနံ႔သစ္ – ဇန္န၀ါရီ၊ ၁၉၉၀)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s