လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

John Cage- ၁၉၁၂-၁၉၉၂

တစ္မိနစ္အျမန္ ဂၽြန္ေက့(ဂ်္) (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

John Cage- ၁၉၁၂-၁၉၉၂

John Cage- ၁၉၁၂-၁၉၉၂

အႏုပညာဆီကလာတဲ့ အလင္းတစ္ခုခု ၀င္ေရာက္မလာေလာက္ေအာင္
ေမွာင္မည္းေနတဲ့ဘ၀ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခုရွိခဲ့ရင္
အဲဒီအေမွာင္ထဲမွာပဲ ငါရွိေနခ်င္တယ္
လုိအပ္ရင္ အေမွာင္ထဲမွာပဲ စမ္းတ၀ါ၀ါး ဒါေပမယ့္
ရွင္သန္လုိ႕ ငါ့စိတ္ထင္ေတာ့ေခတ္ၿပိဳင္ဂီတဟာ
အဲဒီအေမွာင္ထဲမွာပဲရွိေနလိမ့္မယ့္ ဟုိ၀င္တုိက္
ဒီ၀င္ေဆာင့္ အေမွာင္ထဲရွိအရာေတြနဲ႕ခုိက္မိတြန္းခ်မိ
အဲသလုိပဲေနလိမ့္မယ္ ဘ၀ဆုိတဲ့ဖ႐ုိဖရဲထဲမွာ
(အကယ္ အႏုပညာကုိ ဆန္႕က်င္တဲ့ဘ၀ဆုိရင္ေပါ့)
မာစတာပိစ္ အေကာင္းဆုံးလက္ရာ
(အကယ္ အဲဒီမာစတာပိစ္ဟာ ဘ၀ကုိဆန္႕က်င္ရင္ေပါ့)
အဲဒီအေကာင္းဆုံးလက္ရာရဲ႕ သုပ္ျဖစ္တဲ့
စီစဥ္တက်နဲ႕ အေျခခုိင္ၿပီးသား အမွန္တရားအလွတရားနဲ႕
အင္အားကုိထပ္ျဖည့္စြက္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး
အဲသလုိလား ဟုတ္တယ္ အဲသလုိပဲ
……………………………………………………………..
ယဥ္ေက်းမႈဟာ
ဉာဏ္သစ္ေလာင္းေခတ္ကေန အခုလက္ရွိအေနအထားအထိ
ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီလုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ (မာရွလ္ မက လူဟန္)ေျပာေတာ့
ဂၽြန္စ္က ကန္႕ကြက္တယ္
ဒီစကားဟာ ေပါ့ျပက္ျပက္စကားသာျဖစ္တယ္တဲ့ ဒါေပမယ့္ဂၽြန္စ္
ေျပာေနတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕
ဉာဏ္သစ္ေလာင္းေခတ္မဟုတ္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳအရ
ေျပာေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္
အႂကြင္းမဲ့နယ္ပယ္ႀကီး၊ ဗဟုိဆုံခ်က္တစ္ခုခုကုိ
အာ႐ုံစူးစုိက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္တဲ့
မ်ဳိးစုံေပါင္းစုံေတြရွိမႈ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ
လူမႈအေရးအရ ေျပာရရင္ အေဟာင္းေႂကြၿပီးအသစ္
ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ အေနအထားမွာရွိ
ေနၾကတာမဟုတ္လား။ အေဟာင္းအတြက္ေတာ့
ေငြေတာင္းခံလႊာေတြ အေက်ရွင္းရျခင္း
အင္အားလုိခ်င္ျခင္း
ကစားျခင္း၊ ကစားပြဲမ်ားသေဘာထား။
အသစ္အတြက္ေတာ့ အသစ္ဆုိတာ
မလုိအပ္ပဲ ေလွ်ာက္လုပ္တာ၊ “ပင္လယ္ကမ္းေျခ
တစ္ေနရာကသဲေတြကုိ အျခားတစ္ေနရာဆီေရႊ႕ျခင္း”လုိ႕
ဘပ္က္မင္စတာဖြလာေျပာခဲ့တယ္ ကုိင္႐ႈိင္းစိတ္လုိ
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ဉာဏ္ရည္သုံးျခင္း သေဘာထား။
(ဒီသေဘာထားဟာ အခမ္းအနားက်င္းပတယ္
ေအာင္ပြဲဆင္တယ္ ဂုဏ္ျပဳတယ္
ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲက်င္းပတယ္) လူေတြ ထြက္ခြာသြားၿပီ။
ေၾကာင္မႀကီးနဲ႕ ေၾကာင္ေပါက္စေလးေတြကုိ
တိရစာၦန္မ်ား ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဆီ
ပုိ႕လုိက္ၿပီ.။ တစ္အိမ္လုံးေၾကာင္သန္းေတြခ်ည့္
(“ေန႕စဥ္မွတ္တမ္ ကမၻာႀကီးကုိပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္
ေဆာင္ရြက္နည္းဟာ ပုိဆုိး၀ါးသြားေအာင္ပဲ မင္းလုပ္ႏုိင္မွာပါ”
၁၉၆၅” ကဗ်ာရွည္မွ အပုိင္း(၅)ျဖစ္ပါသည္။)
…………………………………………………………
အႏုပညာဟာ အႏုပညာနဲ႕ ဘ၀ျခားနားမႈကုိ ေ၀၀ါးေစခဲ့ၿပီ။
အခု၊ အႏုပညာနဲ႕ဘ၀ျခားနားမႈကုိ
ဘ၀က ေ၀၀ါးပေလ့ေစေတာ့။
……………………………………………………………..
ဂၽြန္ေကဂ်္ ရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ကဗ်ာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ
ငါ့မွာေျပာစရာဘာမွ မရွိဘူး
အဲဒီေျပာစရာ ဘာမွမရွိတာကုိပဲ ငါေျပာေနတယ္
အဲဒါကဗ်ာပဲ။
………………………………………………………….
သူႀကိဳးစားခဲ့တာဟာ အႏုပညာနဲ႕ဘ၀ၾကားက နယ္နိမိတ္ကုိ
မျပတ္မသားျဖစ္သြားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းပဲ။
……………………………………………………………
လူေတြကုိ တစ္ခုခုသင္ၾကားေပးဖုိ႕မဟုတ္ဘူး။
လူေတြကုိ “အံ့ၾသ”သြားေစဖုိ႕မဟုတ္ဘူး။
ကဗ်ာကုိ လုိအပ္မႈတစ္ခုသာ။
……………………………………………………………..
ကမၻာေလာကႀကီးနဲက အျပန္အလွန္ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ေနဖုိ႕
……………..။
…………………………………………………………………………..
မိမိအတၱကုိ တိတ္ဆိတ္ခုိင္းလုိက္ပါ။
အဲ့ေတာ့မွပဲ မိမိအတၱရဲ႕ ေတြ႕ႀကဳံမႈထဲ
ကမၻာေလာကႀကီး၀င္ေရာက္လာခြင့္ရမွာေပါ့။
……………………………………………………………
ငါတုိ႕မွာ ပုိင္ဆုိင္တာဘာမွမရွိဘူးလုိ႕ သိလုိက္တာနဲ႕
တစ္ၿပိဳင္နက္ အဲဒီအသိထဲမွာ ကဗ်ာရွိေနၿပီ။
၁၉၆၈
…………………………………………………………………..

University of California Book of Modern &
Postmodern poetry: Poems for the Millennium,
Volume Two: From Postwar to Millennium
စာအုပ္ထူႀကီးမွ
စာမ်က္ႏွာ ၁၀၈-၁၁၄ စာသားမ်ားကုိ
ျမန္မာဘာသာ ကဗ်ာေလာကသုိ႕ “တင္သြင္း” ပါသည္။

၂၄၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၆

(စတုိင္သစ္ – ဇြန္၊ ၂၀၀၇)

Mirrored: TyaLife

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s