လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အခုေတာ့ ေဖ်ာက္ေတာက္ေတာက္ပဲ (ေတာေက်ာင္းဆရာ)

Leave a comment

ေကာက္ရပစၥည္းလို ဒီလိုပဲေလ
အလြယ္တကူ ေတာင္ေတြဟာ
တစ္လံုးျပီး တစ္လံုး ေက်ာ္သြားၾကတယ္
ျပီးေတာ့လည္း အၾကားေတြ ၾကားထဲက ဘ၀အက်ိဳးမ်ား
ဆြဲထုတ္လိုက္ အစတစ္စကို ဆတူျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္
အစတူတူ မတူတူ မဆံုးေသးဘူး အစေတြလား
ျပံဳးထားၾကေပါ့ သံုးစားမရတာေတြခ်ည္း မိုးေကာင္းတုန္း
ျပံဳးထား ျပံဳးထား ပါးပါးကေလး လံုးသြားတယ္ စေရြးကိုက္ ဆတူ
လံုးလံုးကေလး ပါးသြားတယ္ ျပဳန္းတီးသြားတယ္ အျပံဳးမ်ား
တရားေသ မွတ္ေနက် တရားစာေတြကို အလံုးလိုက္ရြတ္သြင္း
ျဖစ္/ပ်က္ ေနမွေတာ့ အျမင္ေတြထဲ ထည့္ထားေပါ့ စိုက္ထားေပါ့
ဘုရားသခင္လည္း မိုးထဲ ေရထဲ ထီး၀င္ရိုးမွာ တန္းလန္း
ငုတ္တုတ္ ခ်ိတ္ခံထားရတာ အခ်ိန္ေပါက္ေစ့ ထိုင္ရင္းမျဖစ္ေတာ့
ေရတြက္ေနဖို႕ ျပီးခဲ့ေသာ ရက္မ်ားအေၾကာင္း ေဘာင္သြင္းမလို႕
ေခတ္ထဲ က်န္းမာစြာတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေနပါတယ္
ေသခ်ာေနတာပါ ျပန္စရာအိမ္ မရွိေသးလို႕ပါ ဂ်ိမ္းေရ။

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s