လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

နတ္ပူးေနတဲ့ေကာင္ (တာရာမင္းေ၀)

1 Comment

လြင့္လိုက္ရတာ
မုတ္သုန္ဘယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕တိုင္ခဲ့ၿပီလဲ၊
တယ္လီဖုန္းေခၚသံေတြၾကားတာေတာင္
ျပန္မထူးျဖစ္ခဲ့တဲ့ေကာင္ပါ။

ေမေမေရ…
မိုးတိမ္ႀကီးထဲမွာ
ေျခပစ္လက္ပစ္ သား ၀င္အိပ္လိုက္ခ်င္ရဲ႕။
ေကာင္းကင္ကို ျပန္တည့္ရတာ
.…ေမာတယ္။

(မိုးေခါင္လို႔တီးတဲ့ဗံုသံ – တာရာမင္းေ၀)

One thought on “နတ္ပူးေနတဲ့ေကာင္ (တာရာမင္းေ၀)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s