လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တိမ္တိုက္ေတြ (ကိုေရြး)

1 Comment

တိမ္ေတြ
ေကာင္းကင္ရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းအျဖစ္
လြင္ျပင္ထဲေနရာအႏွံ႔
ပံုသဏၭာန္မဲ့ ေတာက္ပေနၾက။

တစ္ေန႔ တစ္ခ်ိန္ တစ္ေနရာရာ
ေအာ္ျမည္သံေတြနဲ႔အတူ
ေကာင္းကင္ရဲ႕ ေၾကကဲြမႈမွာ
စီးေမ်ာသြားၾကရျပန္တယ္။

တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ မ်က္စိတစ္ဆံုး စိတ္ကူးေတြနဲ႔
ရိုးျပတ္ေတာေပၚ ျဖတ္သန္းရင္း
ေကာင္းကင္ ဘယ္ေလာက္ ေၾကကဲြၿပီးၿပီလဲ ေတြးၾကည့္မိတိုင္း
အေမ့မ်က္လံုး၀ိုင္း၀ိုင္းေတြကို ေျပးေျပးျမင္ျမင္ေနမိေတာ့တယ္။

Cloud Banks
(Ko Yway)

Cloud Banks,
Emblems of the sky’s fine imagination,
Fill every corner of the wide plains
With amorphous radiance.

Then,
On a certain day,
At a certain time,
In a certain place,
They are borne away again
Together with cries and voices
As the sky grieves.

Filled with thoughts as far as the eye can see,
While walking across the stubble of paddy,
I wonder how deeply
Then sky has been grief-sticken.
And everytime
Mother’s round eyes spxing swiftly to my mind.

Ko Yway
Trans: Zeyar Lynn

(ဟန္သစ္ – ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၀၁)

One thought on “တိမ္တိုက္ေတြ (ကိုေရြး)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | Lanolay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s