လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပန္းသီး (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

1 Comment

တစ္ေန ့မွာ
ငါဟာ
ငါ႔ ကို ငါ
ငါး႐ွဥ့္ ဆူးထိုးသလို
အေသအခ်ာ အမိအရ
ထိုးစိုက္ ဖမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့
ငါဟာ
လူနည္းနည္းသာ တန္ဖိုးသိၿပီး စားသံုးတဲ့
ပန္းသီးျဖစ္ေနတယ္ ။ ။

(ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ)

One thought on “ပန္းသီး (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s