လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ရႈခင္းမ်ား (၇) (သစၥာနီ)

Leave a comment

ငါရင္ခုန္ခဲ့ဖူးတယ္
ေဟာဒီမွာ..
တုိက္တာေတြ ပုိၾကီးလာတယ္
လူေတြပုိေသးလာတယ္
ေမာ္ေတာ္ကားေတြပုိမ်ားလာတယ္
သစ္ပင္ေတြပုိရွားလာတယ္
ဆုိင္းဘုတ္ေတြပုိေပါလာတယ္
တံေတြးေတြ ပုိေပါလာတယ္
ရန္ကုန္…
ေသြးဆုံးခဲ့တာၾကာၿပီ…။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s