လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ၿပီးပါၿပီ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

2 Comments

ၿပီးပါၿပီ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

(ျမွားနတ္ေမာင္ – ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၂)

2 thoughts on “ၿပီးပါၿပီ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

  1. ဆရာေမာင္ေခ်ာႏြယ္ ကေတာ့ အၾကိဳက္ဆံုးပဲ

  2. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s