လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ရန္သူ (မင္းထက္ေမာင္)

2 Comments

ရန္သူ (မင္းထက္ေမာင္)ရန္သူ (မင္းထက္ေမာင္)

(ဒီလႈိင္း – ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၁၉၉၆)

2 thoughts on “ရန္သူ (မင္းထက္ေမာင္)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | Lanolay

  2. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s