လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အစြဲအလန္းနဲ႔ ေလလြင့္သူ (ေအာင္ရင္ၿငိမ္း)

Leave a comment

အစြဲအလန္းနဲ႔ ေလလြင့္သူ (ေအာင္ရင္ၿငိမ္း)

(သရဖူ – ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၃)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s