လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

မေျပာေကာင္းမဆိုေကာင္း (ၾကည္ေဇာ္ေအး)

Leave a comment

စၾက၀ဠာအျပင္ဘက္မွာေတာ့ ဆန္းၾကယ္
စၾက၀ဠာအတြင္းဘက္မွာေတာ့ အကုန္အက်မ်ားျပား
ေခြးသြားစိတ္မ်ား အျငိဳးတၾကီးလည္ပတ္လ်က္
ေလျပင္းမ်ားထဲ
ေလျပင္းမ်ားေမ်ာပါလ်က္။

ၿဂိဳလ္သားေတြထက္ပို၍ ပင္ေၾကာက္မက္ဖြယ္
နာနာဘာ၀ေတြထက္ ပို၍ ပင္ေၾကာက္မက္ဖြယ္
ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခုထက္
ေပါင္မုန္႕ဖုတ္စက္ကေလးတစ္လုံးသာ ပို၍ လိုအပ္လ်က္။

အဆုံးစီရင္သြားတဲ့ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားလည္း မ်ားေလတယ္
အစေပ်ာက္သြားတဲ့ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားလည္း မ်ားေလတယ္
ဆိုပါေတာ့
ေနခ်င္တဲ့ လူကတစ္ေယာက္
ေသခ်င္တဲ့ လူကတစ္ေယာက္ ။     ။

(ပန္းအလကၤာ – ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၆)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s