လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပန္းခ်ီ ဝသုန္ (၁၉၄၇ - ၂၀၀၈)

A Sketch of Wathone (ၾကည္ျဖဴသွ်င္)

Leave a comment

A Sketch of Wathone (Myanmar Artist) By Kyi Phyu Shin from thetswelinn on Vimeo.


ေနာက္တစ္ကားလဲ ေရးေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး …

I will not do another one..”

– ပန္းခ်ီ ၀သုန္ (1947-2008)


Src: Vimeo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s