လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

၃၁ဘံု – နတ္ျပည္ ၆ ထပ္ (ေအာင္ခင္)

3 Comments

Src for Images + Quotes : NangNyi.net

3 thoughts on “၃၁ဘံု – နတ္ျပည္ ၆ ထပ္ (ေအာင္ခင္)

 1. ရွင္းလင္းခ်က္ေတြပါ ထည့္ေရာေပါ့

 2. လုပ္ျပီ… နတ္ျပည္အဆင့္ေတြမွားေနတယ္..

  ၁။ စတုမဟာရာဇ္
  ၂။ တာ၀တိ ံသာ
  ၃။ ယာမာ
  ၄။ တုသိတာ
  ၅။ နိမၼာနရတိ
  ၆။ ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီ

  ၁ က ေအာက္ဆံုးနဲ႕ ၆ က အထက္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s