လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

I have no voice but I must scream

ေနာက္ဆံုးညစာ (ေအာင္ေ၀း)

Leave a comment


စကားလံုးထဲ စကားလံုးေတြ စီးပံုဆန္း
ကမ္းပါးလည္း မရွိပဲနဲ႔
ဦးထုပ္လွန္ၾကည့္ေတာ့မွ
ေစ့ေစ့ညက္ညက္ေလး ထြက္က်လာတယ္

ျပတင္းေပါက္ေတြ မဖြင့္ၾကေတာ့ဘူး
ရင္ဘတ္အေဟာင္းႀကီးထဲ ဝင္ဝင္လာတဲ့
ေနေရာင္ကို
ထိုင္ၾကည့္ေနပံုက
ေပါေတာပဲတဲ ဒီမိုကရက္ျဖစ္လို႔။

ဝန္ခံပါတယ္
တစ္ကမ႓ာလံုးမွာ
ဘာလင္တံတိုင္း ၿပိဳတာကလြဲလို႔
တျခားဘာနဲ႔မွ
ျမည္းလို႔မရတဲ့ေကာင္ေလ
ဖန္ခြက္ထဲ က်ေသတဲ့
ဲ့ညေနေပါ့။

စားပြဲထိုးကို ေခၚလိုက္တာ
မိုးက မကုန္ေသးဘူး
ႏွင္းေတြေဝလာျပန္ၿပီ။


ႏွင္းဆီၿဖဴ မဂၢဇင္း – အမွတ္ (၃)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s