လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တစ္သက္နဲ႔တစ္ကိုယ္လမ္း (ေမာင္ျပည့္မင္း)

1 Comment

တစ္သက္နဲ႔တစ္ကိုယ္လမ္း (ေမာင္ျပည့္မင္း)


(လူႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ကဗ်ာ – ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ခင္ေအာင္ေအး။ ေရႊပေဒသာ – ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၁)

One thought on “တစ္သက္နဲ႔တစ္ကိုယ္လမ္း (ေမာင္ျပည့္မင္း)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s