လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

လွသန္း (သို႔မဟုတ္) ၾကည္ေမာင္သန္း

အခ်စ္ (လွသန္း)

Leave a comment

အခ်စ္ (လွသန္း)


(ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ – ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၁၉၈၉)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s