လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သားဆိုး (ခရမ္းျပာထက္လူ)

1 Comment

သားဆိုး (ခရမ္းျပာထက္လူ)


(ဟန္သစ္ – ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၁)

One thought on “သားဆိုး (ခရမ္းျပာထက္လူ)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s