လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

မိုးမ်ားရြာသြန္းၿပီးေနာက္ (ဟိန္းျမတ္ေဇာ္) - Cover Art

မိုးမ်ားရြာသြန္းၿပီးေနာက္ (ဟိန္းျမတ္ေဇာ္)

Leave a comment

မိုးမ်ားရြာသြန္းၿပီးေနာက္ (ဟိန္းျမတ္ေဇာ္)


(ဟန္သစ္ – ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၀၁)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s