လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေမာင္ယုပိုင္ Censorless [External Links]

2 Comments

2 thoughts on “ေမာင္ယုပိုင္ Censorless [External Links]

  1. စာေတြလာဖတ္ပါတယ္။အမွတ္တရကဒ္မေပးပို့ႏိုင္တာခြင့္လြတ္ပါ။
    ခင္မင္စြာျဖင့္
    the bard of mars

  2. ဘရားသား …ဟက္ပီးနယူးယီးယား း)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s