လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ရိုက္ခဲ့တဲ့ သံတစ္ေခ်ာင္းကို ဆြဲႏႈတ္ေနရတယ္ တစ္ေယာက္တည္း (သည္ေမာ္ႏိုင္)

အ၀ါမတိုင္ခင္ အရင္က ဘာျဖစ္ခဲ့လဲ ့ ့ ့ အျပာ (သည္ေမာ္ႏိုင္)

Leave a comment

လက္သည္းခြံေတြဟာ အ၀ါေရာင္စြန္းထင္းေနတယ္လို႔
ေျပာမယ္ဆိုပါေတာ့
ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းစီဟာ အ၀ါေရာင္ အၿပိဳင္ယိမ္းလို႔
မ်က္ခြံေတြက အ၀ါ
မ်က္ဆံေတြကလဲ အ၀ါပဲ
၀တ္ထားတာလည္း အ၀ါေတာက္
လက္ေကာက္၀တ္နဲ႔ လက္ဖ၀ါးေတြကလည္း အ၀ါ
ေနေရာင္နဲ႕ထိျပီးက်လာတဲ့ အရိပ္ေတြကလည္း အ၀ါပဲ
ေပါ့ပ်က္သြားတဲ့ အ၀ါေတာ့ မဟုတ္ဘူး
စုစည္းေနတဲ့ ျငင္းပယ္မႈလည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး
တစူးတစိုက္အ၀ါ
အေပၚယံ အသြင္သဏၭာန္ဘက္ တိမ္းေစာင္းသြားခဲ့တဲ့
အ၀ါလည္း မဟုတ္ဘူး
အ၀ါကို လက္နဲ႔သပ္လိုက္ရင္ အ၀ါဟာ အ၀ါျဖစ္လို႔
စံနမူနာေတြဘာေတြ ယူရမယ့္ အ၀ါေတာ့ မဟုတ္ဘူး
ဘာလဲလို႔သတ္မွတ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အ၀ါပါ
အ၀ါ
အဲဒါပါပဲ။
အ၀ါမွာ တပ္မက္မႈေတြကင္းေနတဲ့
အဲဒီအ၀ါကပဲ အမွတ္အ၀ါေလးကို ၀ါးၿမိဳထားတာ။
ရိုးစင္းစြာ ေနထိုင္ေနတဲ့ အ၀ါတဲ့။ ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္မွာပါ။
ရွိေနၿပီးသား အ၀ါအစား
အသစ္ေပၚထြန္းလာသကဲ့သို႔ အ၀ါမဟုတ္ဘူး။
အဲဒါဆို ေလ်ာ့ပါးေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းမရွိတဲ့ အ၀ါလိုလား
ေဖာ္က်ဴးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေတာက္ပေနတဲ့ အ၀ါမ်ိဳးလား
ပံုစံတစ္ခုျဖင့္ ဆက္သြယ္ေနတဲ့ အ၀ါမ်ားလား
ယခုအေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ သံုးပိုင္းေလးပိုင္း
ဆက္စပ္ေနတဲ့ အ၀ါမ်ားလား
သူမကို အထီးတည္းထား ထားတဲ့ အ၀ါလား
အစစ္အမွန္ အ၀ါတစ္ခုလိုလား
ေနာက္ဆံုးေတာ့ အ၀ါဟာ အ၀ါပါပဲ၊ သိပ္ရွင္းျပဖို႔
ခက္ေနတဲ့ အ၀ါေတာ့ မဟုတ္ဘူး
အခက္အခဲံအက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ေတာ့ အ၀ါဟာ
အ၀ါထဲမွာ ရင္ဆိုင္ေနရ၊
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနတဲ့ အ၀ါတစ္၀က္လိုေပါ့
အ၀ါေတြဟာ အ၀ါျဖစ္ၿပီးေနာက္လည္း အတိုးခ်ၿပီး အ၀ါျဖစ္လို႔
အ၀ါဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘာမွန္းမသိပဲ ၀ါေန
ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကား သိထိ
အဖတ္အရႈ နည္းသြားတဲ့အေနနဲ႔ အျပာျဖစ္ခဲ့တယ္
အျပာဟာ အျပာကို ျငင္းပယ္ခဲ့တယ္။ မစခင္ကတည္းက
အ၀င္အထြက္ေတြကို ၾကည့္ျဖစ္ေတာ့ အျပာေတြ ၀င္လာတယ္
ျပန္ထြက္လာမွကေတာ့ အျပာေတြပဲလား
သိဘူးေလ။
အျပာေရာင္ ေၾကျငာခ်က္ေတြကေတာ့ ျပည့္လို႔
ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္မႈတစ္ရပ္ဟာ အျပာပဲ
နံရိုးစိုက္ခင္းေတြမွာေပၚေတာ့ အျပာေတြပြင့္လို႔
အဲဒီဘက္မွာလည္း အျပာေတြ အလွဴလိုျပည့္လို႔
ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္ အျပာေတြ ေခၽြးေပါက္ထဲကေန ထြက္လာတယ္
တံေတြးကို ေထြးလိုက္ေတာ့ တံေတြးျပာေတြသာ ထြီက်လာ
ဒီအျပာေတြမွာ နက္ရႈိင္းတဲ့ အမာအရြတ္ေတြနဲ႔
တကယ္အျပာဟာ တစ္ရက္တိတိပဲ
အျပာဟာ ပတ္ခ်ာလွည့္သည္၊ သတ္မွတ္သည္၊ တည္းမွတ္ယူသည္၊
အရာရာတူေနတဲ့ အတိတ္ဆိုတာကို
အရင္းစစ္ၾကည့္ေတာ့လည္း ျပာေနတာပဲ
ဘယ္လို ျပာေနတာလဲဆိုေတာ့ကာ
ပံုျပၫႊန္းဆိုမႈတစ္ခုလို ျပာလို႔
ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလး ပာခဲ့တာ
ေျပာင္လက္ေနေအာင္ ျပာေနတာ
ထည့္စဥ္းစားစိတ္ကူးၾကည့္ရမယ့္ ရြဲ႕ေစာင္းေျပာရမယ့္ အျပာ
ဗလာ ဗလာ ဗလာ ျပာ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s