လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တယ္လီဖုန္းငတ္ အမ်ိဳးေကာင္းသား (လူဆန္း)

Leave a comment

        ေဒၚရသီ၀ုဒ္မန္းရဲ့ စာအုပ္ေတြလည္း ဖတ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ေအာင္ေျမကုိယ္တိုင္နင္းခဲ့ရုံမွ်မက ဂါထာေတြလည္း မနက္ေစာေစာတိုင္း သရဇၩာယ္ခဲ့တယ္။ ဆန္းၾကယ္တာက ကိုယ္တိုင္မထက္သန္ရင္ ဘာကမွ အရာမေရာက္ပါ။ စုစုေဆာင္းေဆာင္း ရရွိခဲ့။ အထူးနာရီစ တခ်ိဳ႕နဲ႔တင္ ဒီလူ႔သက္တမ္း ထက္၀က္မက စံခ်ိန္က်ိဳးက်။

        ၾကည္လင္ပီျပင္ျမင္ပါၿပီလားဆိုေတာ့ မေသခ်ာျပန္၊ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းမွ ေတာင္တန္းမိတ္ေဆြမ်ား ဖိတ္ၾကားထားေသာ္၊ မာေက်ာေသာ အရာမ်ားကို သြားအတြက္ အထူးတလည္ ဂရုစိုက္ရန္၊ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေသာ ကိစၥရပ္တိုင္းအတြက္ အာမခံမလိုပါ ေစလႊတ္ျခင္းခံ တမန္ေတာ္ ဆက္ဆက္ ဆိုက္ေရာက္လာပါမည္။

        နေဘ၊ ကာရန္၊ ေလးလံုးစပ္၊ ေတးထပ္၊ အခ်ိဳး၊ တေဘာင္တို႔ကို အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ခ်စ္ရျပန္တယ္။ အယူေတာ္မဂၤလာဦးႏိုးလည္း ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ပင္၊ ဖခင္မ်ားေန႔အေရာက္ သားေတာ္ကိုလည္း ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါ အဖဘုရားသခင္၊ ညွိယူလို႔ မရမယ့္ ျပႆနာမ်ားအားလံုး ပယ္ရွားေပးပါေလာ့၊ ‘ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္ အားလံုးဟာ ႏႈိင္းရဓမၼေတြ’ အိုင္းစတိုင္း ဒီလိုဆိုတယ္။ ပါေဖာမင့္ အႏုပညာရပ္မ်ိဳးတြင္ ကိုယ္တိုင္ျပဳမူမေဆာင္ရြက္ပဲ အႏွစ္သာရကို မစမ္းမိႏိုင္ဘူး။ ရပ္စျပဴတင္ ပါရာေမာင့္ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး ေတာ္ဖလာ၏ တတိယႏွင့္ စတုတၳလႈိင္းမ်ား စီးတၿငိမ့္ၿငိမ့္ကမၻာ။

        ျပန္လာခဲ့ပါေတာ့ ေဗ့ေဗကေလးေတြ ဟင္းသိပ္မၾကိဳက္ၾကဘူးထင္တယ္ ကိုယ္လာေခၚေပးရမလား တယ္လီဖုန္းျမန္ျမန္ဆက္ပါ။

(ေရးသူလူဆန္း – လူဆန္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား၊ ေအာက္တိုဘာ – ၂၀၀၈)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s