လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ (ေအာင္ခင္ျမင့္)

5 Comments

“မႈိင္းျပာရီညို႕ တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္”ကား ၿမိဳ႕မၿငိမ္း၏ သီခ်င္းျဖစ္ရာ “တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ ” ေဆာင္းပါးစဥ္ကား ၿမိဳ႕မၿငိမ္းေခတ္မွ ယခုေခတ္ကာလသို႔ ဘယ္သူေတြက ဘယ္သို႕ ခ်ီတက္ခဲ့ေလသနည္းဟူေသာ ေကာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေလသည္။ စစ္တမ္းႏွင့္ စာတမ္းအဆင့္ထိ မဟုတ္ပါ။ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ ရႈျမင္ခ်က္မွ်သာ၊ ထိုသူတစ္ေယာက္၏ ယူဆခ်က္တစ္ခုကား ထိုခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အေရးၾကီးေသာ စာေရးဆရာ၊ အႏုပညာသည္မ်ားမွာ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔သမားမ်ား ျဖစ္သတဲ့၊ သူက Contrary ဟူေသာ စကားလံုးကို ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ ဟူ၍ ျမန္မာျပန္သည္။ အစဥ္အလာေနာက္သို႕ မလိုက္သူမ်ား (၀ါ) အသစ္တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ၾကည့္ခ်င္သူမ်ား၊ လုပ္လိုသူမ်ားဟု ဆိုလိုသည္။

 1. တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ (အပိုင္း – ၁)
  (အဖြင့္တီးလံုး/ ၿမိဳ႕မၿငိမ္း/ ၁၉၆၀၊၇၀ႏွစ္မ်ား/ ဆိုရွယ္လစ္လြန္ ဟင္းလင္းျပင္/ ထူးအိမ္သင္၏ သက္ၿငိမ္/ ကတ္ကိုဘိန္း၏ ၾသဇာ/ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ)
 2. တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ (အပိုင္း – ၂)
  (ေနမ်ိဴး/ အထီးက်န္ လူအုပ္ၾကီး/ လူၾကိဳက္နည္းတဲ့ အႏုပညာ/ ကဗ်ာေသဆံုးျခင္း/ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သံသယျဖစ္မႈ)
 3. တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ (အပိုင္း – ၃)
  (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္/ ဆင္ျမဴရယ္ဘက္ကပ္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္မဲ့ ျပဇာတ္/ ထက္ထက္မိုးဦးႏွင့္ Popယဥ္ေက်းမႈ/ ေသျခင္းတရား/ အႏုပညာအေပၚ သေဘာထား ေျပာင္းလဲျခင္း   ့  ့  ့  ့ )
 4. တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ (အပိုင္း – ၄)
  (ပို့စ္ေမာ္ဒန္စနစ္ကို အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၾကသူမ်ား – နစ္ေရွး၊ ဟိုင္ေဒးဂါး၊ ဖူးကိုး၊ ဒရီးဒါး/ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ အႏုပညာ)
 5. တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ (အပိုင္း – ၅)
  (မွတ္ခ်က္မ်ား)
 6. တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ (အပိုင္း – ၆)
  (မွတ္ခ်က္မ်ား)

5 thoughts on “တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ (ေအာင္ခင္ျမင့္)

 1. အခုလို မွ်ေ၀ေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အပိုင္း ၅ နဲ႔ ၆ ကို ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

 2. ဟုတ္ကဲ့ အဲ့ ၂ခု က်ေနာ္လဲ လိုက္ရွာေနတာဗ်ာ။ 😀 ေတြ႔ရင္ ေျပာၾကပါ။

 3. တစ္ခုသိခ်င္တာဗ်ာ..ေခတ္ေပၚကဗ်ာေတြ တင္တင္ေပးေနတဲ႔ လမ္းအိုေလးဖန္တီးရွင္က ကဗ်ာဆ၇ာ တစ္ေယာက္ပဲလား …

 4. မဟုတ္ဖူးဗ်။ သူက စာအုပ္ေသတၱာထဲက ပိုးဟပ္ပါ:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s