လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး (ေနညိဳေအာင္)

Leave a comment

တစ္ေန႔တစ္ေန႔ မလုပ္ခ်င္မကိုင္ခ်င္ မေျပာခ်င္မဆုိခ်င္
တစ္ေန႔တစ္ေန႔ မသိဘူး မရွိဘူး မေရာင္းဘူး မ၀ယ္ဘူး
တစစ္စစ္ကိုက္ခဲမႈဟာ ေျပာသေလာက္လြယ္မလား
ေျပာသေလာက္မလြယ္တဲ့ အိမ္ျပန္ခ်ိန္မ်ား
တစ္ေယာက္အသံကိုတစ္ေယာက္က နားမလည္ခဲ့့ေတာ့
တစ္ေယာက္ဟာသကိုတစ္ေယာက္က မရယ္ႏိုင္ျဖစ္ရတယ္
ျဖန့္ကားၿပီးလည္းေရာက္လာခဲ့သူ
ေဖာက္ထြင္းၿပီးလည္း ထြက္မလာခဲ့သူ
ဘယ့္ႏွယ္လဲ
အရသာမရွိဘူး အရသာမရွိဘူးနဲ႔
မင္းကိုယ္တိုင္က အရသာရွိရဲ့လား
အလြမ္းက လြမ္းစရာေကာင္းရဲ့လား
စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါ
သတိကို သတိက မကပ္ႏိုင္နဲ႔
ငါတို႔ဆက္သြယ္မႈဟာ တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုရႈပ္ေထြးခဲ့ရတယ္
ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ ေလယာဥ္ပ်ံ
မင္းထိုင္ေနတာက ေထာင္ေခ်ာက္ၾကီး
ဘာကိုမွ ေသခ်ာေျပာျပလို႔မရႏိုင္ခဲ့တာ
ငါတို႔ကမၻာရဲ႔ အႏွစ္သာရပဲ
ေကာင္းမယ္ထင္ရင္ ေျပာၾကည့္ေလ
လြယ္မယ္ထင္ရင္ လုပ္ၾကည့္လိုက္
လြတ္မယ္ထင္ရင္ ေျပးဦးေပါ့
ရွင္သန္မႈဟာ
ခက္ရာခက္ဆစ္လည္း မဟုတ္ခဲ့ဘူး
အလြယ္တကူလည္း မဟုတ္ခဲ့ဘူး။


(ၾကယ္မ်ားနဲ႔အတူ – ေမာင္ေဆးရိုး၊ ေနမ်ိဳး၊ ကိုထက္ (ေရဦး)၊ ထြန္းလြင္သြယ္ (ဆူးျဖဴရိပ္)၊ ေဇာ္ထိန္၊ ေနညိဳေအာင္။ လင္းသစ္ေရာင္စဥ္ – ၂၀၀၈)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s