လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အက္ဒီမာဖီကို သတိရ (အိုေအာင္)

Leave a comment

‘အလကား ေငါင္ေနမယ့္အစား
ရယ္ေနတာ မေကာင္းဘူးလား’
အဲဒီငွက္ေပ်ာခြံကိုမွ
ငါ တက္နင္းမိတယ္။
ဟုတ္ပါတယ္
ငါ ေငါင္ေနတာ
ဟုတ္ပါတယ္
ငါငူေနတာ။
ဟုတ္ပါတယ္
ေဟာဒီမွာ ၀ါးလံုးကြဲရယ္စရာ
ေဟာဒီမွာ ဟာသလက္ေရြးစင္။
ရယ္စရာေတြမွ ကားတစ္စီးတိုက္
ရယ္စရာေတြမွ အဆုပ္လိုက္၊ အခိုင္လိုက္။
ဟုတ္ပါတယ္
ငါရယ္ဖို႕ခက္ေနရဲ႕
ငါရယ္ဖို႕ေမ့ေနရဲ႕။
ေနပါဦး
ငါတို႕ေန႕ေတြက ရယ္စရာေကာင္းလို႕လား
ငါတို႕ႏွစ္ေတြကေရာ ရယ္စရာ ျဖစ္လို႕လား။
ေနပါဦး
ငါ ဘယ္လိုရယ္ရမလဲ
အက္ဒီ။

အိုေအာင္
(အက္ဒီမာဖီ = ေဟာလီ၀ုဒ္ ဟာသမင္းသား)
၂၀၀၉ ဧျပီ
ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.